משדרגים את הבניין

באופן יותר ויותר בולט ניתן לראות כי רחובות בהם ישנם בניינים ישנים שמשנים את פניהם לבניינים חדישים שגם נוספות להם קומות במסגרת של פרויקטים מסוג תמ"א שנועדו לחדש את פניהן של מרכזי ערים מיושנים.

דבר זה מאפשר להרבה מאוד אנשים לעלות ברמת החיים שלהם עם בניין שלא רק נראה הרבה יותר טוב, אלא גם מביא לעלייה של שווי הדירות במקום עצמו, ומסביב לאותו פרויקט, שמביא עוד ועוד אנשים באזור לקדם את הבניין שלהם בשלבים דומים.

כל זה מחייב קבלה של לא מעט אישורים, ובין כל אלה ישנו שינוי תבע שלרוב מקבל על עצמו קדימות בוועדה המקומית על פני יתר הפרויקטים שאל הועדה לאישור מגיעים. תמ"א 38 מחייב שינוי של התבע העירוני, מבין סוגים רבים של שינויי תבע קיימים.

זה לא סוד כי המדינה שואפת לקדם פרויקטים מן הסוג הזה, וכך גם הרשות העירונית, וכך רחובות ישנים הופכים להיות יותר מבוקשים למגורים ומעלים את האיכות של החיים באותם האזורים. תמ"א 38 מחייב שינוי של התבע העירוני, מבין סוגים רבים של שינויי תבע קיימים.