עתירה בשירות הציבור

הרבה מאוד אנשים לא ממש יודעים איך כל העניין הזה של החוקים ומערכת המשפט עובד. הרבה לומדים את ההיכרות הזאת בדרך הקשה, כאשר הם נאלצים לפנות אל עורך דין אשר פועל מטעם. עורך הדין מסביר להם כי טוב שפנו, כי יש להם דרך לקדם את האינטרס שלהם במסגרת החוק וכל מה שהוא מתיר בתור זכות לאזרח ולאדם.

כאן בא לידי ביטוי גם המהלך של עתירה מנהלית. התמודדות עם רשויות היא אינה דבר פשוט, והמדינה מאפשרת לאדם לפנות בסיוע של עורך דין אל בית המשפט לצדק ולהגיש את הטענות שלו שם. לא כל עתירה מנהלית מייצגת אך ורק אדם פרטי אחד ולפעמים הייצוג המשפטי הוא עבור גופים, אבל הטענות שמועלות הן כנגד גופי השלטון השונים.

בג"צ הוא המקום שאליו מפנים את כל אחת מן העתירות הללו, כי לו יש את הסמכות לדון בהליכים מנהליים לצד בתי משפט מנהליים, וזה חשוב מאוד ואף כדאי לבחון את התנהלות אותו גוף שלטוני בכל המישורים טרם נקיטה בכזו פעולה.