אלו שירותים מספק נוטריון בנתניה

נוטריון בנתניה הוא עורך דין בהכשרתו שעוסק בעריכת דין למשך 10 שנים לפחות. בסמכותו לאשר בעבורכם מסמכים משפטיים. חתימה של נוטריון מוסמך מעניקה למסמך תוקף אל מול הרשויות (גם בית המשפט). חתימה של נוטריון בנתניה מבטיחה שהמסמך מקורי, זהה למקור וחתום בחתימה מאומתת.

נוטריון בנתניה מסביר על אימות חתימה

מסמכים כמו ייפוי כוח ומסמכים משפטיים דורשים לעתים אימות חתימה. על מנת לאמת את החתימה עליכם לפנות אל נוטריון בנתניה יחד עם המסמך. הנוטריון מוודא את הזהות של החותמים על המסמך ומאשר כי כל החתומים על המסמך מבינים את משמעותו וחותמים עליו מרצונם החופשי. פנייה אל נוטריון נדרשת לטובת מתן ייפוי כוח לבנק בעבור משכנתאות, אימות חתימה של קטין ועוד.

מסמך ייפוי כוח מיועד להעניק לאדם או גורם מסוים לחתום ולבצע פעולות בשמו של אדם אחר. כך למשל, כאשר אתם מפקידים בידי אדם מסוים מסמך ייפוי כוח אתכם מאפשרים לו לבצע בשמכם מכירת נכסים, פעולות בחשבון הבנק, לייצג אתכם אל מול גורמים רשמיים או עסקיים ועוד.