הגדולים נגד הקטנים

העיריה יכולה להיות מאוד בעייתית לאזרח הקטן, לתושב. לא פעם מדווחים מקרים שבהם עירייה מבצעת טעויות קריטיות לגבי התושב, עם דרישה שהיא חוזרת עליה, למרות /היא מבוססת על שגיאה. טעות היא דבר שיכול להיות במחשב או על ידי שגיאה של פקידה, וכאשר הטעות הזה אינה מתוקנת, הדרישות מול האזרח הופכות להיות בלתי נסבלות ואל סוג של הפרעה ללא הפסקה.

מה עושים כאשר ישנה דרישה לארנונה בסכום לא נכון או כזו שנשלחת אל האדם שתעודת הזהות שלו הוצלבה עם אחר? סיטואציות בעייתיות מול העיריה הן כאלה שבהן האזרח מטורטר ואפילו מקבל דין שעליה מחליטה עירייה לפי כוח הסמכות שקיים אצלה.

בסיוע של עתירות לבג"צ יכול האזרח הקטן לפעול מול גופים שכאלה ולהוכיח את הבעיה, ואולי לשים סוף לעניין שנמשך תקופה יותר מידי ארוכה וגבה ממנו לא מעט. כי אולי גלגלי הצדק עובדים לאט, אבל הם עובדים וזו זכותו של כל אזרח לפנות אל בג"צ כאשר הוא לא מצליח לפעול בדרך הראשונית מול אותו גוף שמשויך לרשויות הפועלות במדינה.