במוקדם או במאוחר

צוואה היא עניין מאוד רציני. היא לא מעידה כי אדם אהוב נפטר ועבר אל עולמו, אלא גם כי יש לו רכוש אשר נשאר מאחור ואותו מישהו צריך לרשת, כאשר הירושה מתבצעת לפי תור. לרוב אם אין לאותו אדם בן זוג, הירושה עוברת אל הילדים שלו, ואם אין לא גם ילדים, הירושה עוברת בן המשפחה היותר קרוב, כמו נכדים, אחים ואחיות, ואפילו הורים אם אלה עדיין בחיים.

הדברים מסתבכים ואולי נעשים פשוטים יותר ברגע בו לאדם נפטר יש צוואה מסודרת שנכתבה מול עורך דין צוואות טרם מועד הפטירה שלו. במקרה מעין זה בירושה מפורטות כל הבקשות שלו באופן שעומד בקנה אחד עם הדרישות של החוק. כבר היו בקשות מאוד מוזרות אשר מעבירות את הזכויות על הרכוש שלכן אהוב או אפילו אל חיית מחמד שעבורה יש אפוטרופוס שמטפל בכסף לפי ההוראות.

בין כל אלה יש עולם שלם של רכוש עובר אפילו אל עמותות ואולי אל המדינה עצמה כשאר אין כל דרישה לרכוש הזה שנשאר מאחור במשך של תקופה הכתובה בחוק.