תהליך שינוי תב"ע

רובנו לא ממש בקיאים בתחום של חוקי הבנייה על פרטיו השונים, ודבר זה נכון במיוחד עבור תוכנית של תבע שאותה רוצים לשנות. למה קורה מקרה שבו רוצים לשנות את תוכנית התבע המקורית? קודם כל צריכים להבין כי תבע הוא ראשי תיבות של תוכנית בניין עיר שקיימת עבור כל אזור של הערים השונות בארץ ישראל. ישנם שלושה מצבים עבורם מתבצע שינוי של תוכנית התבע המקורית והם עבור שינוי הייעוד של הקרקע המדוברת, שינוי של קווי המבנה וביצוע של תוספות והיתרי בנייה.

מה עושים כדי לקדם את השינויים הנדרשים? פונים אל חברות אשר בתוכן יושבים אדריכלים אשר היו כבר אמונים על תוכניות שכאלה בעבר ומכירים את כל רזי החוק והתהליכים הנדרשים על מנת להעביר שינויים שכאלה בכל רשות מדוברת. השינוי הוא לא משהו בלתי אפשרי, אבל ראוי שזה יעשה על ידי אנשים שזה מקצועם והם מביאים את הבקיאות שלהם בעניין על מנת שהשינוי יעבור ועודכן בתוכנית בניין עיר ללא סרבולים מיותרים בעניין.