הגשה מהירה של בקשות גילוי מרצון

מעוניינים להסדיר תשלומי מס חסרים במסגרת נוהל גילוי מרצון? כדאי לכם להקדים לפנות ולהתחיל בתהליך. נכון להיום הנוהל תקף רק עד סוף שנת 2016, טרם עודכנה הארכה לנוהל וייתכן כי על אף ההארכות שהתקבלו בעבר הפעם לא תהיה הארכה נוספת של נוהל גילוי מרצון על ידי רשויות המס.

3 מסלולים של נוהל גילוי מרצון

  1. המסלול הרגיל – הגשת בקשות מזוהות של גילוי מרצון בהתאם להתייעצות עם אנשי מקצוע.
  2. המסלול האנונימי – הגשת בקשות אנונימיות בהן הפרטים נחשפים רק לאחר קבלת אישור שלא יוגש אישום פלילי.
  3. המסלול הקצר – מסלול זה מיועד למקרים של גילוי מרצון המערבים סכומים קטנים.

מי יכול להגיש בקשה?

חשוב להדגיש כי רשויות המס אינן מתחייבות לאשר את כל הבקשות המוגשות אליהן, הבקשה תאושר רק כאשר אין בשלב זה חקירה פעילה או כוונה לפתוח בחקירה כנגד אותו גורם המגיש את הבקשה. הנוהל מתאים למקרים בהם שיבוש תשלומי המס נעשה בתום לב ולא למקרים בהם כבר מתנהלת חקירה כנגד. נדגיש גם כי ניתן יהיה להגיש בקשה לגילוי מרצון רק פעם אחת.