מלמדים יצירתי

בגני הילדים רוב הלימוד של התכנים נעשה בצורה די דומה. האם זה אומר כי מכיוון שמדובר בדרך שבה כל הילדים בעשורים האחרונים למדו כי השיטה הזו היא אחת שמנצחת ונכונה בצורה קבועה לכל הילדים? בעשור האחרון יכולים לראות בצורה די ברורה כי הורים אינם מסתפקים במערכת החינוך כפי שהיא בצורה הבסיסית שלה משום שהם חשים שהחינוך המיושן אינו הולם את הצרכים השונים של ילדים אשר צומחים אל מחשבים בצורה כמעט מיידית וצריכים להתחנך בצורה אחרת.

את רוח השינוי ניתן לראות בתוך גנים במודיעין לצד כמה ערים נוספים אשר מצטרפות אל שיטות חינוך אחרות שמוכיחות את עצמן כיותר מתאימות לכל מה שילדים גדלים אליהם ככל שהעתיד הולך ונעשה יותר מתוכנת וממוחשב. המסר הוא לפעול בצורה ממשית ככל שהתכנים נעשים יותר וירטואליים, ובכך להעניק לילדים גם צורת חשיבה יותר חופשית לצד צורת התנהלות מכבדת שבה עדיין ערכים של מוסר נשמרים ומועברים עם קודי התנהגות ברורים.