עוצרים לייעוץ טרם חקירה

בואו לא נהיה נאיביים, שיטות חקירה שהמערכת האזרחית במשטרה ומערכת הצבאית של מצ"ח הן דבר שלא כל אחד יכול להבין בצורה שתסייע להביא את סיום החקירה לטובת הנחקר. מה זה אומר בפועל? שגם אם לאותו אדם אין כל חשש מפני שהוא טהור לחלוטין ואין לא נגיעה לאשמה הזו שבגינה מביאים אותו לחקירה, עדיין יהיה זה מעשה חכם לגשת אל שיחה של ייעוץ מקצועי טרם אותה חקירת מצח גורלית.

ככל שיודעים יותר לגבי ההליך שאותו עומדים לעבור, כך יכולים להתמודד איתו בצורה שהיא לא רק נכונה להמשך הדרך והטיפול בתיק, אלא בצורה אישית כדי להתמודד בצורה נפשית עם תהליך שיכול לקחת מחיר כבד לאדם שרגיש יותר בפן הזה.

חקירות במשטרה לא נועדו לעטוף את האדם בצורה נעימה, אלא לעמת אותו עם מידע וחוקרים שרוצים לרדת אל שורש העניין ולוודא כי לאדם שנמצא מולם אכן יש את כל הסיבות לצאת מן החדר ללא כל אשמה. איך מקדמים את העניין? לא על ידי פעולה נאיבית של אמונה בצדק. צדק לא קשור לחקירות מצח.