איך להפוך להיות עורך פטנט מוסמך בישראל

בכדי להפוך להיות עורך פטנט יהיה עליכם לקבל רישוי עורכי פטנטים על פי חוק הפטנטים בישראל. פרטים נוספים על התהליך אפשר למצוא באתר רשם הפטנטים הישראלי. הטפסים אותם עליכם להכין הם טופס הרשמה לבחינות, טופס בו אתם מדווחים על התמחות, חוזר רשם 30. מעמד של עורך פטנט תוכלו לקבל אם תעמדו בתנאים הבאים: תושב ישראל, השכלה אקדמית בתחום מדעי או רישום בפנקס המהנדסים (אפשרי לימודים אקדמאיים במוסד בחו"ל), הצלחה בבחינות ההסמכה, התמחות במשרד פטנטים בישראל או במחלקת פטנטים של מפעל. קבלת רישיון עורך פטנט דורשת גם תשלום של אגרה.

על הבחינה

בחינת ההסמכה כוללת פרק של בחינה בכתב, פרק של בחינה בעל פה ופרק של שפות. הבחינה בכתב דורשת מהמועמד לערוך בקשת פטנט בתחום לפי בחירתו מתוך רשימת התחומים. הבחינה בעל פה כוללת שאלות ידע בתחום דיני פטנטים, סימני מסחר, תקנות חוק הפטנטים, דיני זכויות יוצרים,  דינים בינלאומיים בתחום הקניין הרוחני ועוד. מאגר שאלות למטרת הכנה אפשר יהיה למצוא באתר האינטרנט של רשות הפטנטים.